Politica de confidentialitate

Termeni în înțelesul Regulamentului General (UE) 2016/679:

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

„persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

„parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

„consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Ce date folosim pentru furnizarea serviciilor?

– prenume, nume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă de facturare, adresă de livrare, detalii companie, detalii despre metoda de livrare, detalii despre metoda de plată, comentarii despre comandă, fax (opţional, la creare cont), adresa 2 (opţional, la creare cont);

– nume de utilizator şi parolă dacă aveţi cont pe PLATFORMA ONLINE.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

Prelucrăm o categorie largă de date cu caracter personal în vederea încheierii și executării comenzii, iar durata de păstrare pentru fiecare tip de date diferă în funcţie de necesitatea sau de obligaţia pe care o avem, astfel:

Pentru a putea face dovada relaţiei comerciale pe care o avem cu dumneavoastră, păstrăm datele cu caracter personal prelucrate pe toată durata necesară finalizării comenzii (de la momentul plasării comenzii până la livrarea ei), şi adiţional pentru o perioadă de trei ani de la data finalizării comenzii.

În acest sens, păstrăm inclusiv informaţii despre situaţia plăţilor şi corespondenţa pe care o avem cu privire la comandă şi livrare (atunci când este cazul). În cazul în care, la încetarea relaţiei comerciale pe care o avem cu dumneavoastră, vor rămâne debite de recuperat, vom păstra informaţiile care sunt necesare recuperării lor până în momentul colectării plăţilor aferente sau până la expirarea termenului de prescripţie, oricare dintre acestea intervine primul.

– păstram istoricul comenzilor tale în contul de client atât timp cât contul de client este activ. Dacă nu aţi accesat contul dumneavoastră de client timp de 3 ani, vom şterge detaliile contului, inclusiv informaţiile disponibile din cadrul acestuia.

– de asemenea, din raţiuni fiscale, suntem obligaţi să păstram toate informaţiile aferente facturării produselor furnizate pentru o perioadă de 10 ani de la finalizării comenzii.

Prezentul angajament de respectare a confidențialității explică toate aspectele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și asigură respectarea tuturor principilor referitoare la prelucrare, stabilite de legislația în vigoare, precum și de Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR), efectuate de către TONIMOB SRL.

Toate datele dvs. personale vor fi folosite de tonimob.ro exclusiv in scopul declarat al acestui site: magazin online. TONIMOB SRL, operator al site-ului tonimob.ro și nu va face publice și nu va vinde bazele de date continand informatii referitoare la datele cu caracter personal ale clienților sai.

Scopul colectării datelor este gestiune economico-financiară (livrare si facturare), informarea Clienților privind evoluția și starea Comenzilor.

Refuzul furnizarii acestor date cu caracter personal determină imposibilitatea onorării comenzilor.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si nu sunt comunicate nici unui alt destinatar. Conform Legii nr. 677/2001, clientul beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și de dreptul de a se adresa justiției. De asemenea, clientul are dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale și de a solicita pe cale oficială ștergerea acestora. Clienții pot comunica informațiile corecte la contact@tonimob.ro în cazul în care anumite date personale sunt incorecte. TONIMOB SRL se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți. Datele personale vor putea fi, însă, transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autoritati în drept să efectueze orice verificari justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile in vigoare.

Nu se stocheaza urmatoarele date: Datele cardului de plata al Clientului/ Utilizatorului/ Cumparatorului nu vor fi accesibile și nici nu vor fi stocate de către tonimob.ro, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzactiei sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei entitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumpăratorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

3D Secure: 3D Secure înseamna o noua abordare globala a autentificării cumparatorilor și vânzărilor în tranzacții sigure pe Internet. Această măsură de siguranta presupune redirecționarea utilizatorului în momentul efectuării plații pe o pagină securizată unde înregistrarea fiecărui deținător de card se face prin atribuirea unui cod de autorizare pentru fiecare tranzactie online. Cardurile acceptate la plata sunt cele emise sub siglele VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, daca au cod CVV/CV2).

Pentru marketing, publicitate şi/sau alerte periodice

Vrem să ţinem legătura cu dumneavoastră şi să vă anunţăm cu privire la produse noi, oferte, campanii sau orice activităţi similare! Pentru a face asta vrem să vă transmitem mesaje comerciale de tip newsletter şi/sau alerte periodice prin e-mail sau direct pe PLATFORMA ONLINE.

În momentul în care UTILIZATORUL înregistrează un CONT pe PLATFORMA ONLINE, acesta are dreptul de a-şi exprima sau nu acordul cu privire la primirea de mesaje de tip newsletter şi/sau alerte din partea TONIMOB SRL prin modalitatea electronică prin e-mail sau prin anunţuri pe PLATFORMA ONLINE.

Datele furnizate de UTILIZATOR în scopul expedierii newslettere-lor şi/sau alertelor pot şi vor fi folosite de către TONIMOB SRL în limitele prezentei politici.

Renunţarea la primirea newslettere-lor şi/sau alertelor se poate face în orice moment astfel:

– folosind legătura special destinată din cadrul oricărui mesaj de tip newsletter şi/sau alertă primită aflată în partea de jos a e-mail-ului în secţiunea „Click aici pentru dezabonare”, opţiune ce va fi disponibilă în cadrul fiecărei comunicări;

– prin modificarea acordului său de a primi mesaje de tip newsletter şi/sau alerte în cadrul CONTULUI de pe PLATFORMA ONLINE;

– prin contactarea TONIMOB SRL la adresa de e-mail contact@tonimob.ro şi fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Renunţarea la primirea mesajelor de tip newsletter şi/sau alertă nu implică renunţarea la acordul privind TERMENII ŞI CONDIŢIILE sau privind prezenta politică şi se aplică exclusiv ulterior primirii mesajului/notificării de renunţare. De asemenea, renunţarea la primirea mesajelor de tip newsletter şi/sau alertă nu va afecta posibilitatea TONIMOB SRL de a vă contacta pentru finalizarea unei comenzi.

TONIMOB SRL îşi rezervă dreptul de a selecţiona persoanele cărora le va trimite mesaje de tip newsletter şi/sau alerte, cât şi dreptul de a elimina din baza sa de date orice UTILIZATOR sau CLIENT care şi-a exprimat anterior consimţământul de a primi mesaje de tip newsletter şi/sau alerte, pe baza unor motive obiective, fără niciun angajament ulterior din partea TONIMOB SRL sau a unei notificări prealabile.

TONIMOB SRL nu va include în mesajele de tip newsletter şi/sau alertele transmise niciun alt fel de material publicitar care să menţioneze vreun terţ care nu este partener al TONIMOB SRL la momentul expedierii mesajului de tip newsletter şi/sau alertei.

Ce date folosim pentru furnizarea comunicărilor de tip newsletter/alertă?

– prenume, nume, adresă de e-mail / număr de telefon, în funcţie de canalul ales pentru comunicare.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

Te vom contacta în aceste scopuri atât timp cât contul de client este activ în PLATFORMA ONLINE.Termeni în înțelesul Regulamentului General (UE) 2016/679:

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

„persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

„parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

„consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Ce date folosim pentru furnizarea serviciilor?

– prenume, nume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă de facturare, adresă de livrare, detalii companie, detalii despre metoda de livrare, detalii despre metoda de plată, comentarii despre comandă, fax (opţional, la creare cont), adresa 2 (opţional, la creare cont);

– nume de utilizator şi parolă dacă aveţi cont pe PLATFORMA ONLINE.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

Prelucrăm o categorie largă de date cu caracter personal în vederea încheierii şi executării comenzii, iar durata de păstrare pentru fiecare tip de date diferă în funcţie de necesitatea sau de obligaţia pe care o avem, astfel:

Pentru a putea face dovada relaţiei comerciale pe care o avem cu dumneavoastră, păstrăm datele cu caracter personal prelucrate pe toată durata necesară finalizării comenzii (de la momentul plasării comenzii până la livrarea ei), şi adiţional pentru o perioadă de trei ani de la data finalizării comenzii.

În acest sens, păstrăm inclusiv informaţii despre situaţia plăţilor şi corespondenţa pe care o avem cu privire la comandă şi livrare (atunci când este cazul). În cazul în care, la încetarea relaţiei comerciale pe care o avem cu dumneavoastră, vor rămâne debite de recuperat, vom păstra informaţiile care sunt necesare recuperării lor până în momentul colectării plăţilor aferente sau până la expirarea termenului de prescripţie, oricare dintre acestea intervine primul.

– păstram istoricul comenzilor tale în contul de client atât timp cât contul de client este activ. Dacă nu aţi accesat contul dumneavoastră de client timp de 3 ani, vom şterge detaliile contului, inclusiv informaţiile disponibile din cadrul acestuia.

– de asemenea, din raţiuni fiscale, suntem obligaţi să păstram toate informaţiile aferente facturării produselor furnizate pentru o perioadă de 10 ani de la finalizării comenzii.

Prezentul angajament de respectare a confidențialității explică toate aspectele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și asigură respectarea tuturor principilor referitoare la prelucrare, stabilite de legislația în vigoare, precum și de Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR), efectuate de către TONIMOB SRL.

Toate datele dvs. personale vor fi folosite de tonimob.ro exclusiv in scopul declarat al acestui site: magazin online. TONIMOB SRL, operator al site-ului tonimob.ro și nu va face publice și nu va vinde bazele de date continand informatii referitoare la datele cu caracter personal ale clienților sai.

Scopul colectării datelor este gestiune economico-financiară (livrare si facturare), informarea Clienților privind evoluția și starea Comenzilor.

Refuzul furnizarii acestor date cu caracter personal determină imposibilitatea onorării comenzilor.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si nu sunt comunicate nici unui alt destinatar. Conform Legii nr. 677/2001, clientul beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și de dreptul de a se adresa justiției. De asemenea, clientul are dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale și de a solicita pe cale oficială ștergerea acestora. Clienții pot comunica informațiile corecte la contact@tonimob.ro în cazul în care anumite date personale sunt incorecte. TONIMOB SRL se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți. Datele personale vor putea fi, însă, transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autoritati în drept să efectueze orice verificari justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile in vigoare.

Nu se stocheaza urmatoarele date: Datele cardului de plata al Clientului/ Utilizatorului/ Cumparatorului nu vor fi accesibile și nici nu vor fi stocate de către tonimob.ro, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzactiei sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei entitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumpăratorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

3D Secure: 3D Secure înseamna o noua abordare globala a autentificării cumparatorilor și vânzărilor în tranzacții sigure pe Internet. Această măsură de siguranta presupune redirecționarea utilizatorului în momentul efectuării plații pe o pagină securizată unde înregistrarea fiecărui deținător de card se face prin atribuirea unui cod de autorizare pentru fiecare tranzactie online. Cardurile acceptate la plata sunt cele emise sub siglele VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, daca au cod CVV/CV2).

Pentru marketing, publicitate şi/sau alerte periodice

Vrem să ţinem legătura cu dumneavoastră şi să vă anunţăm cu privire la produse noi, oferte, campanii sau orice activităţi similare! Pentru a face asta vrem să vă transmitem mesaje comerciale de tip newsletter şi/sau alerte periodice prin e-mail sau direct pe PLATFORMA ONLINE.

În momentul în care UTILIZATORUL înregistrează un CONT pe PLATFORMA ONLINE, acesta are dreptul de a-şi exprima sau nu acordul cu privire la primirea de mesaje de tip newsletter şi/sau alerte din partea TONIMOB SRL prin modalitatea electronică prin e-mail sau prin anunţuri pe PLATFORMA ONLINE.

Datele furnizate de UTILIZATOR în scopul expedierii newslettere-lor şi/sau alertelor pot şi vor fi folosite de către TONIMOB SRL în limitele prezentei politici.

Renunţarea la primirea newslettere-lor şi/sau alertelor se poate face în orice moment astfel:

– folosind legătura special destinată din cadrul oricărui mesaj de tip newsletter şi/sau alertă primită aflată în partea de jos a e-mail-ului în secţiunea „Click aici pentru dezabonare”, opţiune ce va fi disponibilă în cadrul fiecărei comunicări;

– prin modificarea acordului său de a primi mesaje de tip newsletter şi/sau alerte în cadrul CONTULUI de pe PLATFORMA ONLINE;

– prin contactarea TONIMOB SRL la adresa de e-mail contact@tonimob.ro şi fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Renunţarea la primirea mesajelor de tip newsletter şi/sau alertă nu implică renunţarea la acordul privind TERMENII ŞI CONDIŢIILE sau privind prezenta politică şi se aplică exclusiv ulterior primirii mesajului/notificării de renunţare. De asemenea, renunţarea la primirea mesajelor de tip newsletter şi/sau alertă nu va afecta posibilitatea TONIMOB SRL de a vă contacta pentru finalizarea unei comenzi.

TONIMOB SRL îşi rezervă dreptul de a selecţiona persoanele cărora le va trimite mesaje de tip newsletter şi/sau alerte, cât şi dreptul de a elimina din baza sa de date orice UTILIZATOR sau CLIENT care şi-a exprimat anterior consimţământul de a primi mesaje de tip newsletter şi/sau alerte, pe baza unor motive obiective, fără niciun angajament ulterior din partea TONIMOB SRL sau a unei notificări prealabile.

TONIMOB SRL nu va include în mesajele de tip newsletter şi/sau alertele transmise niciun alt fel de material publicitar care să menţioneze vreun terţ care nu este partener al TONIMOB SRL la momentul expedierii mesajului de tip newsletter şi/sau alertei.

Ce date folosim pentru furnizarea comunicărilor de tip newsletter/alertă?

– prenume, nume, adresă de e-mail / număr de telefon, în funcţie de canalul ales pentru comunicare.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

Te vom contacta în aceste scopuri atât timp cât contul de client este activ în PLATFORMA ONLINE.